LOGO

ENERGISKIFTET

GRØNNE FORRETNINGSMULIGHETER

CLARION HOTEL AIR - SOLA
8. - 9. MARS 2023

Konferansesponsorer

Energi24.no presenterer konferansen Energiskiftet

Grønn omstilling - hvor og når satser man?

CLARION HOTEL AIR - SOLA 8. - 9. MARS 2023

Karbonlagring, hydrogenproduksjon, havvind, mineralproduksjon og batterifabrikker. Norsk industri forbereder en massiv overgang fra fossil til fornybar, supplert med lavutslippsløsninger og nye forretningsmodeller. Prognoser angir titusenvis av nye arbeidsplasser, og optimistiske ser dette som et alternativ til olje og gassvirksomheten. Men hva er realitetene? Over to konsentrerte dager presenterer konferansen Energiskiftet forretningsmuligheter og utfordringer, på vei mot et samfunn basert på fornybar energi.

Noen sentrale problemstillinger som adresseres under konferansen:

– I hvilken grad kan erfaring fra oljeindustrien overføres til fornybar virksomhet?
– Hvordan møter utviklere og leverandører kravet til lavere marginer i alle ledd?
– Hvilke områder har størst mulighet for å lykkes – og når skjer gjennombruddet?
– Kan norsk industri konkurrere mot internasjonale teknologigiganter?
– Kreves opplæring av kvalifisert arbeidskraft, og hvor skal denne tas fra?
– Er ny vind- og vannkraft, med store inngrep i naturen, avgjørende for å dekke elektrifisering av sokkelen, overgang til strøm hos industriselskapene, og til ny grønn industri?

Mulighetene og utfordringene er mange, og blir belyst i innlegg og paneldebatter på Energiskiftet 8-9. mars 2023.

Helge Keilen

Redaktør Energy Media Group

John Økland

Daglig leder Energi24.no

Ulf Rosenberg

Konferanseleder

Grønne utfordringer

Karbonlagring, hydrogenproduksjon, havvind, mineralproduksjon og batterifabrikker. Norsk industri forbereder en massiv overgang fra fossil til fornybar støttet av lavutslippsløsninger, men møter utfordringer i tilgang på råvarer, kvalifisert arbeidskraft og ikke minst i strømforsyningen.

Oversikt over ledige ustillingsplasser

DRÄGER NORGE AS AxFlow AS & Process Partner AS Winns AS Swagelok Roxtec J. S. Cock AS Aarbakke AS Omron Electronics A/S Eldrift AS Elektroskandia Norge AS

DRÄGER NORGE AS

AxFlow AS & Process Partner AS

Winns AS

Swagelok

Roxtec

J. S. Cock AS

Aarbakke AS

Omron Electronics A/S

Eldrift AS

Elektroskandia Norge AS

KONFERANSEPROGRAM

Programmet er under utarbeidelse og endringer vil forekomme. 

08:00 - 09:00

Registrering - kaffe og te

51632708233_a7dbf9f945_k-pov35a63ibe5r6gvzon5wolugtmer524u9zx2lmtii
09:00 - 09:10

Åpning av Energiskiftet 2023​

download
09:10 - 09:30

Markedsutsikter i grønn industri

Verdens behov for grønnere energi er utvilsomt, men utviklingen går ikke raskt nok. Hvordan de ulike områdene forventer å utvikle seg fremover i dette tiåret vil være avgjørende for å nå målene i Paris-avtalen, og hvilken rolle Norge skal spille er fremdeles relativt uavklart.

Jarand
09:30 - 09:50

Starten på nytt industrieventyr​

Regjeringen har som mål å tildele arealer for havvind tilsvarende 30 GW innen 2040. Med Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II tar Norge et helt avgjørende skritt på veien mot havvind i norske havområder. Hvis tidsplanen for det videre arbeidet nå overholdes, så kan dette bli starten på et nytt industrieventyr for Norge, sier Fornybar Norge, som er landets største og mest sentrale nettverk for vind og havenergi.

1516234510655
09:50 - 10:10

Nett, produksjon og fleksibilitet

Med behov for flere nettforsterkninger og forventninger om et kraftunderskudd innen 2027, kan det bli vanskelig for eksisterende industri å kutte sine klimautslipp, samtidig som storsatsninger på nye grønne industrier skal utvikles. Hva kan gjøres, og hvordan kan industrien selv bidra med den nødvendige fleksibiliteten? 

harris
10:10 - 10:30

Reisen fra olje til fornybar​

Logistikk giganten NorSea Group har beveget seg stadig sterkere inn mot fornybare områder, med blant annet store interesser innen offshore vind. Overgangen fra over et halvt århundre sentralt plassert med logistikktjenester til olje og gassbransjen, til nye områder som akvakultur, vindindustri og andre maritime industrier, tilskrives langsiktige og fremtidsrettede eiere.

5a7e23_937b86a0da574dd8a15eb80e34192991_mv2
10:30 - 11:00

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
11:00 - 11:20

Selvforsynt innen 2030

Alle selskapene i NorgesGruppen deler en ambisjon om å være «bærekraftig og klimanøytral». Denne ambisjonen skal nås ved å redusere energiforbruket gjennom hele verdikjeden, og ved å ta i bruk fornybar energi. For eksempel betyr det at selskapets 650 lastebiler skal ha null utslipp innen 2026. For å nå målet skal energiforbruket reduseres mest mulig, samtidig som det må produseres nok fornybar energi til å dekke selskapets fremtidige energibehov. 2025-målet er at 100 prosent av energien som konsernet bruker skal være fornybar og 20 prosent energireduksjon.

ronny-1
11:20 - 11:40

Batterier i Mo i Rana​

FREYR Battery bygger en storskala batterifabrikk i Mo i Rana, som skal produsere litium ionbatterier til energilagring. Selskapet har inngått avtale med japanske Nidec om å kjøpe halve produksjonen innen 2030.

JAN
11:40 - 12:00

Batterier fra Arendal​

I Arendal bygger Morrow en batterifabrikk som over de neste seks årene kan få en kapasitet på 43 GWh, og skape 2500 nye jobber. Selskapet vil produsere flere millioner kosteffektive og bærekraftige batterier, også til verdens bilindustri, og har investert en milliard kroner i produksjonsutstyr. I første halvår 2023 åpner Morrow Norges største forskningssenter i Grimstad.

Elisabeth Meidel 2_Foto Mona Hauglid
12:00 - 12:20

Storskala planer i Tysvær​

Beyonder har en pilotfabrikk i Stavanger og planlegger en storskala batterifabrikk i Tysvær, men flaskehalsene er å skalere raskt nok opp, etablere nok produksjonskapasitet og sikre tilgang på gode, og lokale bærekraftige materialer.

meg
12:20 - 12:45

Paneldebatt - Hvem vinner batterislaget?

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy
12:45 - 13:45

Lunsj

lunsj
13:45 - 14:05

Sterk trio bak havvind satsning

Blåvinge er et partnerskap med Fred Olsen Seawind, Hafslund E-Co og danske Ørsted, som ønsker å realisere storskala bunnfast og flytende havvind i Norge. Partnerskapet har blant annet inngått samarbeid med Rosenberg Worley, APL og Nexans for å bygge kompetanse og utvikle løsninger sammen med norske leverandører. Blåvinge vil søke om konsesjon på Utsira Nord. Partnerne har også egne vindprosjekter.

Hafslund kjøpte seg nylig inn i Cloudberry-prosjektet Stenkalles, som skal bygges ut på grunt vann i innsjøen Vänern i Sverige, mens Fred Olsen Seawind deltar i et konsortium som ble tildelt arealer i Skottland i Scotwind-prosessen, med mulighet for utbygging av 798 MW flytende havvind.

Jon
14:05 - 14:25

Havvind på tvers av Nordsjøen

Vårgrønn er et joint venture mellom italienske ENI og HitecVision. Selskapet har som mål å bygge ut havvind i sentrale nordeuropeiske markeder,og eier 20 % i Dogger Bank (UK), som blir verdens største vindpark når det står ferdig i 2026. Vårgrønn har dannet et konsortium med Agder Energi og Corio Generation som skal søke om havvindutbygging i Sørlige Nordsjø II-området i Norge. Videre har selskapet gått sammen med Equinor for å utvikle flytende havvind i Utsira Nord, og har inngått lokalt partnerskap om flytende havvind for å bidra til elektrifisering av olje- og gassfelt i Skottland. 

1656657979789.jpg
14:25 - 14:45

Fra olje til renewables​

Gjennom en årrekke har Aibel i økende grad satset på fornybar, og med den nylig tildelte kontrakten på Hornsea 3 med den danske energikjempen Ørsted er nå hele 60 % selskapets ordrereserve relatert til fornybar og lavkarbon løsninger. Produksjonen av plattformene skjer ved selskapets verft i Thailand, mens de utstyres ved verftet i Haugesund.

1665348064796
14:45 - 15:05

Et hav av muligheter

4f28f137ae77c6abc8d3bfcb27d1d66733d45944-2560x1704
15:05 - 15:35

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
15:35 - 16:00

Paneldebatt - Hvordan tjene penger på vind?

Blåvinge, Vårgrønn, Aibel og Equinor stiller til debatt

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy
16:00 - 16:15

Ren hydrogenproduksjon​

Med patentert teknologi utvikler ZEG Power «clean hydrogen production by 2023”. Innlegget vil fokusere på deres anlegg på Kollsnes med bruk av Northern Lights for CO2 lagring samt potensialet mot Bergen havn (Maritim sektor) og Europa (rørtransport). ZEG fikk nylig inn Schlumberger som største eier i selskapet

Bildet er fotografert av Ann Kristin Støveren www.futuria.no
16:15 - 16:35

Hydrogen highway til Europa

Etter 2030 vil hydrogen bli stadig mer industrielt etterspurt til andre enn dagens raffinerier og gjødselproduksjon. Blant annet kan hydrogen hjelpe avkarboniseringen av shipping og flyindustrien. Planene om en storskala transport av hydrogen fra Aukra gjennom rørledning til kontinentet kan utgjøre en meget viktig forskjell.

1598369536403
16:35 - 16:40

Avslutning dag 1

download
19:00 - 23:00

Apéritif & festmiddag

Blurred background of restaurant, bar or night club with colorful lights bokeh. Abstract defocused blur background. Selective focus. Christmas dinner, festive table setting with flowers decorations.
08:00 - 09:00

Registrering - kaffe og te

51632708233_a7dbf9f945_k-pov35a63ibe5r6gvzon5wolugtmer524u9zx2lmtii
09:00 - 09:10

Innledning dag 2

download
09:10 - 09:30

Mineralutvinning – nøkkel til fremtiden​

Teknologiene i det grønne skiftet, som batterier, solceller og vindmøller, krever mye mineraler. Tilgang på disse mineralene er under press i hele verden, og ikke minst Europa.  For marine mineraler ligger Norge på nivå tilsvarende innen oljesektoren på tidlig 60-tallet. Det finnes store potensielle ressurser, men nye metoder for å frembringe disse på er helt nødvendig. 

file
09:30 - 09:45

Store muligheter i havbunns mineraler​​

Marine mineraler har blitt identifisert av Verdensbanken, World Economic Forum og International Energy Agency som en av de potensielle løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter metallene som for tiden brukes i batterier, teknologier for ren energi og forbrukerelektronikk. I Loke Minerals er man overbevist om at havbunnsmineraler kan utvinnes på en sikker og miljøvennlig måte i Norge og internasjonalt og at dette kan bli en vesentlig industri. For energitransformasjonen vil mineraler spille en avgjørende rolle.  Konsentrasjonen av mineraler på havbunnen kan være mange ganger større enn for en gruve på land.

1639655194283
09:45 - 10:00

Selvforsyning fra Dalane​

Titanium, vanadium og fosfor står alle på EUs liste over “kritiske råmaterialer”. I Dalane i sør-vest Norge finnes områder opptil 1500 meter ned i bakken, som inneholder 70 milliarder tonn av disse materialene. Nylig inngikk selskapet Norge Mining AS en avtale med en tysk gigant som gir tilgang til det som betegnes som «verdens største fosfatreserve», og som kan bidra til å sikre Europa selvforsyning av disse viktige råmaterialene.

1670223068229
10:00 - 10:20

Paneldebatt

NTNU, Loke Minerals og Norge Mining møtes til debatt

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy
10:20 - 10:50

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
10:50 - 11:05

Teknologisenteret på Mongstad

TCM er verdens største anlegg for testing, verifikasjon og utvikling av teknologier for karbonfangst, og brukes av stadig flere internasjonale selskaper for å teste og utvikle ny teknologi.

Marie [13] copy
11:05 - 11:20

Fra kontinentet til norsk sokkel

Med sin base i hjertet av Europas største industrinasjon, nærhet til store utslippspunkt og sterk tilstedeværelse på norsk sokkel, har Wintershall Dea ambisiøse planer om å redusere klimagassutslipp. Selskapet har allerede fått tildelt en lagringslisens i Nordsjøen, kalt Luna, og har sammen med Equinor planer om en 900 kilometer lang rørledningen med kapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 i året fra Norge til Tyskland.

Steinar_Kolstoe-9977_694292
11:20 - 11:35

Transport og lagring av CO2

I midten av 2024 åpnes det for skipstransport av CO2 til en terminal på Øygarden, med videre frakt i rørledning til et permanent reservoar 2600 meter under havflaten og en kapasitet på opp til 1.5 millioner tonn CO2 per år.  Sement produsenten Norcem Breivik slipper ut opptil 890.000 tonn CO2 årlig. Nå blir anlegget verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst. Halvparten av bedriftens CO2 utslipp skal fraktes til Øygarden for videre transport til undersjøisk lager under Nordsjøen. Dette vil få ringvirkninger for verdens sementindustri, som tradisjonelt står for 5-6 % av de totale CO2 utslippene. Nylig signerte Northern Lights og Yara verdens første kommersielle avtale om transport og lagring av CO2 over landegrensene, noe som gir store muligheter for Yara og europeisk tungindustri på vei mot nullutslipps-målet.

1520976389654
11:55 - 12:15

Paneldebatt

TCM, Wintershall Dea og Northern Lights møtes til debatt

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy
12:15 - 12:35

Fusjonsenergi - evigvarende energikilde

Fusjonsenergi vil nå nye milepæler, med mål om å utvikle en ren energikilde som kan vare i tusener av år. Fusjonsenergi baserer seg på råstoffer vi har mer enn nok av, den danner ikke farlig radioaktivt avfall, slik atomenergien som kalles fisjonsenergi gjør og slipper ikke ut CO2.

G__ForskningOgFormidling-TG_Bilder_Bilder ansatte 2017_transfer_16749_files_ab5a0712_IFT ansattebilder_Odd Erik Garcia
12:35 - 12:40

Avslutning Energiskiftet 2023

download
12:40 - 13:40

Lunsj

lunsj

Meld deg på idag!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Delta som delegat, sponsor eller utstiller

Delegatpass

1 delegatpass
8 900
 • 1 delegatpass
 • lunsj inkludert
 • tilgang til presentasjonene

Utstillerpakke

2 delegatpass
24 900
 • 2 delegatpass
 • 6 kvm stand
 • Festmiddag inkludert for 2 delegater
 • Logoplassering på nettsiden

Sponsorpakke

3 delegatpass
49 900
 • 3 delegatpass
 • 6 Kvm stand
 • Festmiddag inkludert for 3 delegater
 • Logoplassering på forsiden av nettsiden
 • Logoplassering på skjerm i konferansesal
 • Logoplassering i nyhetsbrev til 15.000 mottakere

Hovedsponsor

5 delegatpass
89 900
 • 5 delegatpasss
 • 12 kvm stand (stand nummer 1 og 2)
 • Festmiddag inkludert for 5 delegater
 • Logoplssering i topp på nettsiden
 • Logoplassering i nyhetsbrev til 15.000 mottakere​
 • 3 minutters presentasjoner under middagen

Noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på konferanse@offshoremedia.no eller benytt knappen under

PÅMELDING

Energiskiftet 2023

Medvirkende selskaper

Untitled-1_0000_zeg-power-logo2
Untitled-1_0001_Untitled-1_0001_logo_0010_aibel
Untitled-1_0002_statnett-logo-3
Untitled-1_0003_RystadEnergy
Untitled-1_0012_beyonder+logo-blå
Untitled-1_0013_acae9ddf-ec12-4d04-96dc-f1a32736dcea1
Untitled-1_0004_RGB_NorSea-500px
Untitled-1_0005_ntnu_alt_versjon_uten_slagord
Untitled-1_0006_NorthernLights_RGB_Vertical_Black
Untitled-1_0007_NorgeMining_LOGO_AWK_Vertical
Untitled-1_0008_Morrow
Untitled-1_0009_Loke
Untitled-1_0014_634800dbabac67e792711081_vargronn_logor
Untitled-1_0010_Freyr-Logo-3-500px
Untitled-1_0011_Equinor.svg

Nyheter fra Energi24.no

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!