Program 2024

22. mai

Programmet oppdateres løpende
08:00 - 09:00

Registrering - kaffe og te

47926415183_60e6196447_k.jpg
09:00 - 09:05

Åpning av Energiskiftet 2024

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy
09:05 - 09:25

Rystad Energy

Som vanlig tar Jarand Rystad oss med på en reise gjennom de ulike formene for ny energi og energibærere, og plasserer dem på riktig sted og tid i utviklingen. I hvor stor grad er subsidiene svaret på å få fortgang i energiskiftet?

09:25 - 09:45

Equinor

Equinor har store ambisjoner innen fornybar. Samtidig er Trollvind prosjektet satt på hold grunnet tekniske og kommersielle utfordringer, og et vindprosjekt utenfor New York er terminert. Hva er så status for den videre fornybarsatsingen?

jan
09:45 - 09:55

Havvind intro - Offshore Norge

Ambisjonene er klare. Havvind-næringen skal bygge en helt ny industri med flere tusen arbeidsplasser som gir aktivitet i flere tiår, den skal være lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig, og den skal redusere klimagassutslipp, samtidig som hensynet til miljø og natur ivaretas på en bærekraftig måte. Myndighetens mål er 30GW kapasitet allokert innen 2040. Hvordan skal vi få dette til?
Roger Pedersen
09:55 - 10:05

Erfaringer fra pågående prosjekter

Vårgrønn har en 20 prosent eierinteresse i Dogger Bank, som ved ferdigstillelsen i 2026 vil være verdens største offshore wind farm. Selskapet har også eierinteresser i Green Volt, som skal levere fornybar energi til plattformer offshore Skottland fra 2030. Hvilke erfaringer har man gjort seg, som kan bringes videre i nye prosjekter?
Erik Dugstad
10:05 - 10:15

Ventyr - vinner auksjon Sørlige Nordsjø II

10f3435af2f7a421ffcbf1499ce6983d
10:15 - 10:25

Fra boring til havvind

Odfjell har over femti års erfaring med borevirksomhet på norsk sokkel, og nylig ble Odfjell Oceanwind tildelt to milliarder kroner fra Enova til Goliatwind, et demoprosjekt for flytende havvind. Selskapet er også i gang med et spennende prosjekt for å identifisere flaskehalser for fundamentene for flytende havvindturbiner, som Europa vil trenge flere hundre av årlig, og der den første fasiliteten vil stå ferdig i 2027.

Per-lund
10:25 - 10:45

Paneldebatt havvind

52764066659_7c4a817759_c.webp
10:45 - 11:10

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
11:10 - 11:20

Fremtiden for karbonfangst og lagring på norsk sokkel

Karbonfangst og lagring av CO2 vil være et viktig element i å løse klimautfordringene. Norsk sokkel inneholder store lagringsmuligheter. Seks lisenser er tildelt og en ny utlysningsrunde pågår. Hva er veien videre?
hilde_01
11:20 - 11:30

Equinor og karbonfangst og lagring

Equinor har en portefølje av prosjekter innen CCS. Et av disse er CO2 Highway Europa, en 1000 km lang rørledning som vil frakte CO2 fra store utslippskilder i Europa til lagring på norsk sokkel. Røret vil ha en kapasitet 30 millioner ton per år og vil være klar for oppstart i 2029/2030. Equinor har en målsetting om å lagre 30-50 millioner tonn CO2 årlig (Equinor eierandel) innen 2035.

1663242859795
11:30 - 11:40

CCS - Utfordringene og veien videre

I løpet av 2024 vil Northern Lights kunne motta CO2 med en lagringskapasitet opp til 1.5 million tonn CO2 per år. Denne første fase av regjeringens prestisjeprosjekt for CO2-fangst og lagring gir en mulighet for selskaper over hele Europa til å få transportert og lagret CO2 til terminalen på den norske vestkyst. Innlederen vil adressere utfordringene og veien videre.

Screenshot 2024-04-03 at 00.16.23
11:40 - 11:50

CCS blir shipping

Hvordan overfører man lang erfaring fra shuttletankere og FPSOer over til transport og lagring av CO2 i Nordsjøen? Dette er det Altera adresserer med sitt prosjekt Stella Maris CCS, en storskala, fleksibel logistikkløsning for CO2 fangst fra industrien og inkluderer alt fra innsamling til lagring.

erik
11:50 - 12:10

Paneldebatt: CCS - utfordringer og muligheter

47926415183_60e6196447_k.jpg
12:10 - 13:00

Lunsj

lunsj.png
13:00 - 13:10

Fremtiden for Norsk batteriproduksjon

Hvilken fremtid har Norge som leverandør til global batteriproduksjon, og klarer vi å møte konkurransen fra subsidiert produksjon i USA og Kina? Innlederen har vært sentral i et omfattende arbeid for myndighetene om batterikompetanse.

download
13:10 - 13:20

Klimavennelige batterier

Siden 2016 har Beyonder som eneste batteriprodusent i Norge med egen teknologi utviklet klimavennlige og energieffektive batterier. Nylig mottok Beyonder 75 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekt fra Innovasjon Norge. Hvor går veien videre?

1597831044689
13:20 - 13:30

Hel-elektrisk transport

Aarbakke har gjort et gjennombrudd for transport med utviklingen og produksjonen av en hel-elektrisk maskin som revolusjonerer ferger og hurtigbåters drift. Innen 2024 leveres seks batteribytte-stasjoner for Norled langs Oslofjorden og Trondheimsfjorden, med planer om internasjonal ekspansjon.

aarbakke_kenneth_ny
ingebrigt_1
13:30 - 13:50

Paneldebatt batteri

47926415183_60e6196447_k.jpg
13:50 - 14:00

En ledende hydrogen-eksportør

Det grønne skiftet representerer enorme muligheter innen hydrogenteknologi, spesielt i maritim sektor, der norsk kompetanse er sterk. Norge har dermed svært gode forutsetninger for å bli en ledende aktør innen hydrogen, både eksport, teknologi og kompetanse. 

TKH_foto-Ihne.ce24da25702215d4a7bd623bea8468fc
14:00 - 14:10

Grønn ammoniakk i Sauda

Hy2Gen ble etablert i 2019 i Sandnes for å utvikle prosjekter som produserer grønn hydrogen, grønn ammoniakk og oksygen. Selskapet er involvert i planene om å bygge en fullskala ammoniakkfabrikk i Sauda, som fra 2029 skal produsere 200.000 tonn grønn ammoniakk årlig.

2020.09.18_Hege_004
14:10 - 14:20

Ammoniakk fra nord

Karbonlagring og en fabrikk som produserer ren ammoniakk basert på gass fra Barentshavet er noe av det Horisont Energi arbeider med, og målsetningen er å utvikle et rent energiselskap med internasjonale ambisjoner.

Horisont-Energi-Ansattfoto-BW-600x600_Rune_Halseid
14:20 - 14:45

Pause

47926415183_60e6196447_k.jpg
14:45 - 14:55

Rent hydrogen i Øygarden

I Energiparken i Øygarden har H2 Production, sammen med ZEG som teknologileverandør, installert verdens første hydrogenanlegg hvor hydrogen produseres fra naturgass med karbonfangst integrert i produksjonsprosessen. I løpet av 2024 vil selskapet tilby rent hydrogen produsert i Energiparken.

6548b6da61ad2ecaba20a121_fil_014-p-500
14:55 - 15:05

Paneldebatt Hydrogen

Flere spennende initiativer er i gang for å produsere rent hydrogen og ammoniakk. Hvilket av disse har størst mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked?
47926415183_60e6196447_k.jpg
15:05 - 15:15

Havbunnsmineraler - Et enormt potensial

Overgangen til ren energi vil øke behovet for kritiske mineraler som kobber, nikkel, kobolt, magnesium og mer sjeldne mineraler. Havbunnsmineraler på norsk sokkel har et enormt potensial her. Bred politisk enighet i Stortinget gjør at myndighetene nå forbedere en åpningsprosess  for en “skrittvis og forsvarlig” innsamling av havbunnsmineraler. Verdianslag viser at det kan dreie seg om mange tusen milliarder kroner. Norske mineraler kan bli viktige i dagens og framtidens geopolitiske situasjon. 

file
15:15 - 15:25

Ambisjoner med lavt fotavtrykk

Loke Marine Minerals vil bli størst i verden på utvinning av havbunnsmineraler, og har ervervet store områder både i Stillehavet og UK. Hvordan selskapet kan bruke erfaringen fra dypt vann innen olje- og gassindustrien til å redusere miljøavtrykket og øke effektiviteten, blir belyst i dette innlegget.

1639655194846
15:25 - 15:35

Integrert verdikjede

GCE Ocean Technology har etablert flere prosjekter for å styrke kunnskapen om havbunnsmineraler. Om hva vi vet, hva vi ikke vet, og hva skal til for å lykkes med havbunnsmineraler. Om hvilke muligheter som finnes for at Norge kan ta en globalt ledende posisjon, og etablere en helt ny næring og verdikjede.

1654767793810
15:35 - 15:45

Hele verdikjeden må med

Green Minerals er et pure play marine minerals selskap med fokus på hele verdikjeden fra leting til prosessering og hovedfokus på norsk sokkel. Selskapet mener mineralforekomstene på norsk sokkel er meget attraktive, da vi har god erfaring med ressursforvaltning av naturresurser fra olje og gass næringen og vi har meget gode geologiske forutsetninger for å finne rike avsetninger av kritiske og strategiske mineraler på havbunnen innenfor norske farvann.

1664476834360
15:45 - 16:05

Paneldebatt mineral

Hvordan gjennomføre en skrittvis og forsvarlig innsamling av havbunnsmineraler?

47926415183_60e6196447_k.jpg
16:05- 16:15

Blått kvantesprang

I februar 2024 ble Blue Quantum Leap lansert for å utvikle en verdensledende havbasert verdikjede, som skal adressere noen av vår tids største utfordringer som reduksjon av klimagassutslipp, rimelig og fornybar energi og økt eksport fra fastlandsindustrien. Initiativet supplerer de  eksisterende industriklyngene basert i Stavanger, Bergen og Ålesund, og vil gjøre selskapene der i stand til å medvirke i nasjonale innovasjonsprosjekter og internasjonale programmer.

1699781431021
16:15- 16:25

Strategiprosesser og alliansebygging

Hege Norheim er ny direktør for bærekraftig omstilling i Sopra Steria Footprint. Hun har over 20 års erfaring som leder innen olje og gass, og var inntil nylig konserndirektør i FREYR Battery. Hege har også politisk erfaring fra 8 år som rådgiver og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Hun har jobbet med politikk, bærekraft, ledelse og kommunikasjon. I innlegget belyser hun strategiske prosesser, alliansebygging og taktisk målgruppe-håndtering, med særlig fokus omstilling.

Hege profil photo
16:25 - 16:30

Energiskiftet24 avsluttes

LPRODMAIN_9194_Ulf_Rosenberg_copy